PŘIHLÁŠKA

Přihlášku vyplníte nově online zde

Po vyplnění Vám bude doručena proforma faktura k úhradě vložného na kurz. Po připsání na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad k přijaté platbě, a tím se stává Vaše přihláška závaznou.

Účastník si je vědom, že kurz je nutné absolvovat ve vypsaném termínu a při neúčasti nevzniká nárok na náhradní termín.
Kurz Sommelier je rozdělen na dvě části a účastník se zavazuje k absolvování obou častí ve stanovených termínech. Náhradní termín je možné stanovit pouze ve výjimečných případech.
Dále bere na vědomí, že na kurzu je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy a zavazuje se tento zákaz respektovat.


Kurzy o víně můžete zakoupit v podobě dárkového poukazu


Informace ke kurzům
jsou účastníkům zasílány nejpozději 3 týdny před konáním kurzu.
Závazně přihlášení účastníci kurzu se zavazují kontaktovat kancelář Vinařské akademie Valtice v případě, že informace ke kurzu neobdrží do 3 dnů před konáním kurzu.

Ubytování si účastníci kurzu zajišťují na své náklady. Vhledem k tomu, že Valtice jsou turisticky velmi oblíbené, je vhodné si ubytování zajistit v dostatečném předstihu.


Stornovací podmínky:
Storno kurzu je možno provést pouze písemně na email info@vinarska-akademie.cz. Na ostatní způsoby nebudeme brát zřetel. Většina nákladů se skládá z přednáškové činnosti, kterou nelze kalkulovat na jednotlivce, a proto musíme v případě neobsazené a přihlášené účasti účtovat smluvní pokutu, a to:
- méně než 25 kalendářních dnů před zahájením kurzu - 40% ceny kurzu,
- méně než 10 kalendářních dnů před zahájením kurzu - 80% ceny kurzu,
- 3 kalendářní dny a méně – 100% ceny kurzu.

Při neúčasti na kurzu nevzniká nárok na náhradní termín. Na kurz je možné vyslat náhradní osobu.
Vámi zaslaná data budou použita pouze pro vnitřní potřeby Vinařské akademie Valtice.
VAV si vyhrazuje právo na změnu termínu v důsledku nízkého počtu přihlášených účastníků a změnu časového i obsahového rozvrhu.

Storno podmínky pro dárkový poukaz:
  • Dárkový poukaz může být po dobu platnosti vyměněn za jiný dárkový poukaz stejné nebo vyšší hodnoty. Platnost poukazu se však výměnou nemění.
  • Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
  • Storno dárkového poukazu je možné do 30 dní ode dne vystavení. Storno je nutné provést vždy písemně (e-mailem na adresu vin.akad@telecom.cz).
  • V případě storna platného poukazu, který zatím nebyl čerpán a poukaz byl řádně uhrazen, bude plátci poukazu (nikoliv obdarovanému) do 14 dnů od obdržení písemného storna vrácena uhrazená částka, která bude ponížena o storno poplatek ve výši 300 Kč.
  • Dárkové poukazy není možné uplatnit po datu platnosti uvedeném na poukazu.

Bližší informace
Vinařská akademie Valtice, z.s. 
Nám. Svobody 16, 691 42 Valtice
tel./fax: 519 352 083, 777 743 496
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz


IČ: 64520030, DIČ: CZ64520030

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, č.ú: 3888473399/0800
KB a.s. Břeclav, č.ú.: 19-2022560227/0100


AKTUALITY


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PARTNER KURZŮ:

logo orez zmenšené
TIP NA DÁREK - DARUJTE VZDĚLÁNÍKURZY O VÍNĚ:

KURZ SOMMELIER 
I. část:  29.08. - 01.09.2022
II. část: 19.09. - 23.09.2022


VINAŘSKÁ AKADEMIE - KADET

22.07. - 24.07.2022
04.11. - 06.11.2022


VINAŘSKÁ AKADEMIE - VINAŘSTVÍ SVĚTA
20. - 22.05.2022


VINAŘSKÁ AKADEMIE - SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
19. - 20.8.2022 - ZRUŠENO!!


TECHNOLOGIE VÝROBY ŠUMIVÝCH VÍN
26.08.2022


Všechny termíny jednotlivých kurzů najdete zde.VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE V POŘADU "VÝLETNÍCI" ČESKÉ TELEVIZE
Video shlédnete ZDE
Kudyznudy.cz - tipy na výlet© Vinařská akademie | www.vinarska-akademie.cz
created by www.timetree.eu